Gemensam filhantering


För att alla i ditt team ska ha goda möjligheter att samarbeta med varandra är det viktigt att ni har gemensam filhantering. Vi ser till att ni på ett säkert sätt kan nå delade dokument. 
Autotask Workplace är en molnbaserad tjänst för hantering av filer och dokument där alla användare arbetar mot samma virtuella plats. På det viset kan du organisera filer och vara säker på att rätt version finns på rätt plats. Det är bra om ni arbetar i gemensamma dokument och då kan se vem som har gjort vilka ändringar och när. Filerna sparas även lokalt vilket då inte kräver uppkoppling för att nås.

Effektivisera filhanteringen
​​​​​​​Så fort du är ansluten igen så synkroniseras ändringarna mot onlinebiblioteket, och du administrerar vilka användare som ska få läs­- och skrivrättigheter. Det här är ett bra sätt att effektivisera samarbetet med andra och fortfarande hålla det säkert och kostnadseffektivt.